Renowacja Rzeźb Kamiennych

Nasze usługi Renowacja Rzeźb Kamiennych

Renowacja rzeźby kami­en­nej to pra­cochłonne zaję­cie.

W tym wypadku nie można użyć cięż­kich narzędzi, a cały pro­ces trzeba wykonać ręcznie. Rekom­pen­satą czasu poświę­conego na renowację kami­en­nej rzeźby jest efekt koń­cowy, który przy­wraca rzeźbę do stanu nowości, a nawet w niektórych przypadkach stanu lepszego, niż gdy była ona nowa.

Renowacja Rzeźb KamiennychRenowacja Rzeźb Kamiennych

Chcesz dowiedzieć się więcej?