Odnawianie Lastryko

Nasze usługi Odnawianie Lastryko

Las­triko (znane również jako las­tryko, las­trico, taraso, ter­azzo) to beton utwor­zony przez mieszan­inę wody, cementu i gresu stosowany do wylewki posadzek, schodów oraz do pro­dukcji nagrobków.

Jest to sto­sunkowo stara tech­nolo­gia, jednak mało kto wie, że stare naw­ierzch­nie z las­tryko (schody, posadzki, płyty) można przy­wró­cić do ich pierwotnego stanu!

Odnawianie lastrikoOdnawianie lastriko

Chcesz dowiedzieć się więcej?