Polerowanie Granitu

Nasze usługi Polerowanie Granitu

Granit jest jed­nym z tward­szych kamieni nat­u­ral­nych uży­wanych w budown­ictwie, dlatego też wymaga zaawan­sowanych urządzeń i technologii.

Nasza firma jest w stanie nie tylko wys­zli­fować i wypolerować granit, ale także jako jedna z nielicznych wykonać pełną krys­tal­iza­cję, przy­wraca­jąc granitowi nowy wygląd.

Polerowanie Granitu Polerowanie Granitu

Do polerowa­nia gran­itu uży­wamy tzw. diamentów, których gran­u­lacja odpowied­nio zwięk­szana pod­czas pro­cesu polerowa­nia wpływa na polerowaną powierzch­nię i pozwala na uzyskanie połysku oraz gład­kiej powierzchni kamienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?