Krystalizacja Marmuru

Nasze usługi Krystalizacja Marmuru

Efekt mokrej posadzki

Dzięki krystalizacji posadzka kamienna wygląda jak lustro, dając efekt odbicia światła. Kolory są intensywniejsze, kamień wygląda jakby był przed momentem umyty.

Najważniejszą zaletą krystalizacji jest uzyskanie trwałego efektu w przeciwieństwie do polerowania i czyszczenia detergentami, które dają podobny efekt jednak krótkotrwały.

Proces krystalizacji przywraca naturalny blask oraz utwardza powierzchnię kamienia. Ze względu na dużą zawartość węglanu wapniowego (CaCO3) w marmurze kamień ten jest stosunkowo miękki oraz mało odporny na działanie czynników zewnętrznych.

Krystalizacja marmuruKrystalizacja marmuru

Co to jest krystalizacja?

Proces krystalizacji polega na trwałej zmianie struktury chemicznej kamienia.

Krystalizacja jest to cykl działań wykorzystujący środki chemiczne (krystalizatory) do zmieniania struktury powierzchniowej warstwy marmuru. W czasie trwania procesu krystalizacji struktura kryształu węglanu wapniowego otwiera się i pod wpływem działania kwasu znajdującego się w krystalatorze ulega zniszczeniu. W wyniku reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy węglanem wapnia a kwasem powstaje nowy związek chemiczny heksufluoro krzemian wapniowy Ca (SiF6), który charakteryzuje się dużą twardością, zwiększając tym samym odporność kamienia na ścieranie i zarysowania. Marmur staje się twardszy, a jego powierzchnia gładka.

Prawidłowo wykonana krystalizacja przy użyciu wełny stalowej skutecznie zabezpiecza podłogę przed niszczeniem, poprawia jej wygląd oraz ułatwia codzienną konserwację.

Chcesz dowiedzieć się więcej?